Tłumacze przysięgli

Artykuły

 • Lista tłumaczy przysięgłych

  www

  --------------------------------------------------------------------------------
   
  Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego

  rtf

   

  --------------------------------------------------------------------------------
   
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

  rtf

   

  --------------------------------------------------------------------------------
   
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

  rtf

   

  --------------------------------------------------------------------------------
   
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej ponoszonej przez kandydata na tłumacza przysięgłego
  rtf

Rejestr zmian dla: Tłumacze przysięgli