Opłaty sądowe

Artykuły

 • Opłaty sądowe można uiścić w następujący sposób:

   

  -   przelewem na rachunek bieżący Sądu - numery kont Sądu Okręgowego w Płocku

  -   w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju;

  -   za pośrednictwem platformy internetowej  E-PŁATNOŚCI - udostępnionej przez Ministerstwo Sprawiedliwości od 1.01.2017 r. www.oplaty.ms.gov.pl

   

  Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Płocku prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie: czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwiają sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

   

  Znaki opłaty sądowej można nabyć:

  w formie tzw. e-znaków:

  -   przez stronę internetową: www.oplaty.ms.gov.pl

  -   w Punkcie Sprzedaży Znaków Opłaty Sądowej

   

   

   

   

   

  Podstawowe informacje o opłatach sądowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2006r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167 poz. 1398). 
  pdf

  --------------------------------------------------------------------------------


  OGŁOSZENIE

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635) zmianie uległ sposób uiszczania opłaty skarbowej, jej wysokość oraz czynności podlegające opłacie.
  Zniesione zostały znaczki opłaty skarbowej. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w/w ustawy, uiszczenia opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowego na rachunek tego organu.
  Właściwym organem podatkowym dla Sądu Okręgowego w Płocku jest:
  URZĄD MIASTA PŁOCKA
  Opłat należy dokonywać w kasie urzędu lub na konto.
  Opłata za dokonanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do użytku za granic wynosi: 26 złotych.

Rejestr zmian dla: Opłaty sądowe