Komunikat w sprawie o sygn. akt II Ko 223/20

,,Sąd Okręgowy w Płocku postanowieniem z dnia 07 września 2020r. sygn. II Ko 223/20 stwierdził nieważność wyroku byłego Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie, wydanego na sesji wyjazdowej w Płocku w dniu 19 listopada 1946 r. w sprawie o sygn. akt R 613/46, w zakresie, w którym:

- Adam Stanisław Przedpełski (w wyroku wskazany jako Stanisław), syn Wiesława, ur. w dniu 16 grudnia 1919 r. w Czerniewie, został skazany na karę 5 (pięciu) lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 (dwóch) lat za czyny spenalizowane w art. 86 § 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i w art. 1 § 2 dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. 1945, nr 53, poz. 300);

- Ryszard Ręczkowski, syn Jana, ur. w dniu 31 października 1926 r. w Płocku, został skazany na karę 1 (jednego) roku więzienia za czyn spenalizowany w art. 88 § 1 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego w zw. z art. 86 § 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego;

- Rajmund Pągowski, syn Leona, ur. w dniu 24 maja 1927 r. Płocku, został skazany na karę 6 (sześciu) lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 (trzech) lat za czyny spenalizowane w art. 86 § 2 Kodeksu Karnego Wojska Polskiego i w art. 1 § 2 dekretu z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz. U. 1945, nr 53, poz. 300).

Postanowienie uprawomocniło się w dniu 15 września 2020r.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (t.j. Dz.U.2018.2099) osobie, wobec której stwierdzono nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu w związku z wprowadzeniem w dniu 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe z wydania lub wykonania orzeczenia albo decyzji. W razie śmierci tej osoby uprawnienie to przechodzi na małżonka, dzieci i rodziców.

Żądanie odszkodowania lub zadośćuczynienia należy zgłosić odpowiednio w sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie okręgowym, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nieważności orzeczenia, w terminie 10 lat od daty jego uprawomocnienia się”.

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie o sygn. akt II Ko 223/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Płocku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-10-02
Publikacja w dniu:
2020-10-02
Opis zmiany:
b/d