Komisja Konkursowa wyznaczona do przeprowadzenia konkursu dla kandydatów na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w Sądzie Okręgowym w Płocku (ogłoszonego w dniu 6 kwietnia 2017r.) stwierdziła, że konkurs pozostaje nierozstrzygnięty z powodu braku zgłoszeń kandydatów.