Legalizacja dokumentów

Artykuły

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Płocku oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Płocku, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Płocku lub Wiceprezes Sądu Okręgowego w Płocku.

   

  Za wyżej wymienione czynności, w świetle przepisów o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) za każde poświadczenie podpisu na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 złotych – płatna wyłącznie na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Płocku.
  Urząd Miasta Płocka – 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
  Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
  od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30
  czwartek w godz. 8.30 - 17.30
  piątek w godz. 8.30 - 15.30
  Konto Urzędu Miasta Płocka
  Oddział Podatków i Opłat
  Bank PKO BP SA II Oddział w Płocku
  nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929

   

  Uwierzytelnienia dokumentów można dokonać:
  - osobiście – pokój 107 Sądu Okręgowego w Płocku
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00
  lub
  - listownie dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz w wymaganymi dokumentami.
  Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 24 269 73 64.

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów