Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ławnicy sądowi

30 października 2017r.

Wybór uzupełniający ławników na kadencję 2016-2019

 

Informacja dotycząca liczby ławników, z podziałem na poszczególne rady gmin, zgłoszoną do wyborów w ramach naboru uzupełniającego kadencję 2016-2019.

pdf

 

Bliższych informacji na temat wyborów uzupełniających kadencję 2016-2019 można uzyskać w Gminie w miejscu zamieszkania lub w Sądzie Okręgowym w Płocku – Oddział Administracyjny, pod nr tel. 24 269-73-59.

 

Formularz krk osoba

rtf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

rft

Rozporządzenie MS z dnia 09.06.2011r.

pdfUstawa - usp Dz.U.2016.2062 j.t.

pdf

3 czerwca 2015r.

Bliższych informacji na temat kampani ławniczej 2016 - 2019 można uzyskać pod nr tel. 24 269 - 73 - 59 (Oddział Administracyjny).

13 kwietnia 2015r.

Informacje dot. kampani ławniczej 2016-2019:

 

1. Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019
Kalendarz wyborczy
- do dnia 31 maja 2015 roku – prezes sądu okręgowego podaje informację właściwym radom gmin o liczbie wybieranych ławników ( art. 161 § 2 usp)
- do dnia 30 czerwca 2015 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162 § 1 usp)
- najpóźniej w październiku 2015 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163 § 1 usp)
- do dnia 31 października 2015 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z dokumentami – kartami zgłoszenia (art. 164 § 1 usp)
- do dnia 31 grudnia 2015 roku – prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację (art. 164§ 2 i § 3 usp)
2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
3. Formularz krk
4. Ustawa usp, Rozdział 7 - Ławnicy
5. Rozporządzenie MS w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

 

Formularz krk osoba

rtf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

rtf

Rozporz. MS z dnia 09.06.2011r.

pdf

Ustawa - usp Dz.U.2001.98.1070

pdf

29 kwietnia 2011r.

Wybory ławników na kadencję 2012 - 2015

 

Kalendarz wyborczy

- do dnia 31 maja 2011 roku – prezes sądu okręgowego informuje właściwe rady gmin o liczbie ławników do wyboru ( art. 161§ 2 usp)
- do dnia 30 czerwca 2011 roku – uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników (art. 162§ 1 usp)
- najpóźniej w październiku 2011 roku – rady gmin dokonują wyboru ławników (art. 163§ 1 usp)
- do dnia 31 października 2011 roku – rady gmin przesyłają do prezesów właściwych sądów listy wybranych ławników wraz z ich danymi – kartami zgłoszenia (art. 164§ 1 usp)
- do dnia 31 grudnia 2011 roku – prezes właściwego sądu zapewnia przeprowadzenie takich czynności, jak odebranie od ławników ślubowania, wpisanie ich na listę i wydanie im legitymacji (art. 164§ 2 i § 3 usp)

 

Dz.U. z 2001r. Nr 98 poz. 1070

pdf

Dz.U. z 2011r. Nr 109 poz. 627

pdf

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie w KRK
pdf

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

pdf

rtf

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 24 2697364 (Oddział Administracyjny)