Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Jesteś tutaj: Strona główna » Ostatnio dodane artykuły

Ostatnio dodane artykuły

Artykuły

14 lutego 2018r.

Ogłoszenie o konkursie dla kandydatów na staż urzędniczy.

pdf

7 lutego 2018r.

Protokół z otwarcia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, drukarek i faksów dla Sądu Okręgowego w Płocku, Sądu Rejonowego w Gostyninie i Sądu Rejonowego w Sierpcu na 2018r. - OG-27-37/18.

pdf

6 lutego 2018r.

 

MEDIACJA W PROCEDURZE CYWILNEJ

Mediator w sprawach prowadzonych w procedurze cywilnej, zwany stałym mediatorem to według art. 1832 § 1- 31 kpc i art. 157a  ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych   -

osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, która ukończyła 26 lat, zna język polski, nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe i została wpisana na listę  stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego; organizacje pozarządowe, które w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie prowadzą listy mediatorów oraz tworzą ośrodki mediacyjne. Wpis na taką listę wymaga pisemnej zgody mediatora. Informację o listach mediatorów i ośrodkach mediacyjnych przekazuje się prezesowi sądu okręgowego.

pdf

 

MEDIACJA W SPRAWACH KARNYCH I WYKROCZENIOWYCH

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych ( Dz. U. z 25.05.15r., poz. 716) szczegółowo określa m. in. warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje i osoby uprawnione do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

Uprawnienie takie ma instytucja, która zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka.

Osoba fizyczna musi spełnić następujące kryteria:

1)      posiadać obywatelstwo polskie, innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, EFTA,

2)      korzystać w pełni z praw publicznych i mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

3)      ukończyła 26 lat,

4)      zna język polski w mowie i piśmie,

5)      nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

6)      posiadać umiejętność i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania

mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

7)      dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Po spełnieniu tych warunków i po wpisaniu przez Prezesa Sądu Okręgowego do Wykazu instytucji i osób upoważnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego, prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Płocku - taka osoba jest uprawniona do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych i wykroczeniowych.

 

pdf

 

MEDIACJA W SPRAWACH NIELETNICH

Według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 6.06.2001r., poz. 591) mediację mogą przeprowadzać instytucje i osoby godne zaufania , spełniające następujące kryteria:

1)      instytucja, która zgodnie ze swoim statutem została powołana do wykonywania zadań w zakresie: mediacji, resocjalizacji, poradnictwa wychowawczego i pomocy psychologicznej, diagnozy psychologicznej, profilaktyki przestępczości, ochrony wolności i praw człowieka;

2)      osoba godna zaufania musi mieś ukończone 26 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, biegle władać językiem polskim  w mowie i piśmie, posiadać wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz mieć doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży, posiadać umiejętność rozwiązywania kontaktów międzyludzkich, dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków, odbyć szkolenie dla mediatorów.

Spełnienie tych wymagań upoważnia Prezesa Sądu Okręgowego  do wpisania instytucji i osoby do prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Płocku Wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

 

pdf

 

 

DYŻURY MEDIATORÓW W SĄDZIE OKRĘGOWY W W PŁOCKU

 

Zapraszamy na spotkania z mediatorami, którzy społecznie pełnią dyżury w Sądzie Okręgowym w Płocku i są gotowi przedstawić instytucję mediacji , pomóc zdecydować się na rozwiązanie konfliktu  prawnego w drodze mediacji

Dyżury mediatorów w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku w sali 111 w  miesiącu: kwiecień, maj, czerwiec 2017r.

Data i godzina

Mediator

Specjalizacja

10 kwietnia 2017r.,  godz. 1500- 1600

mediator Jadwiga Stawicka

- sprawy cywilne,

- sprawy gospodarcze,

- prawo bankowe,

- sprawy pracownicze

10 kwietnia 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

24 kwietnia 2017r., godz. 1300- 1700

mediator Joanna Kudarewko

 

 

- sprawy rodzinne

8  maja 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Urszula Minakowska

 

 

- sprawy rodzinne

15 maja  2017r., godz. 1500- 1700

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

12 czerwiec 2017r., godz. 1500- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

26 czerwiec 2017r., godz. 1600- 1800

mediator Wioletta Górecka

 

 

- negocjacje i mediacje biznesowe

 

Więcej informacji : na stronie internetowej sądu: plock.so.gov.pl, zakładka Mediacje,  oraz pod nr tel. : 24 269 73 50, 24 269 73 63

5 lutego 2018r.

Część A - wykaz adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 1 i § 3 pkt 1 rozporządzenia M. S. z dnia 27 maja 2015r. ws. sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z urzędu (Dz.U. 2015 poz. 816)

pdf

Część B - wykaz adwokatów i radców prawnych, o których mowa w § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 rozporządzenia M.S. z dnia 27 maja 2015r. ws. sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz.U. 2015 poz. 816)

pdf

Danuta Kalinowska - główny księgowy
Aneta Cichocka - zastępca głównego księgowego

 

tel. (24) 269-72-95 pokój 100, I piętro
tel. (24) 269-72-96 pokój 100, I piętro
tel. (24) 269-72-97 pokój 100, I piętro
fax (24) 360-39-37 pokój 100, I piętro

 

e-mail: fin@plock.so.gov.pl

godz. przyjęć: pn, wt, czw, pt 730 -1530

 

PUNKT SPRZEDAŻY ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ:

 

pokój 117, I piętro
godz. otwarcia: pn 900 -1800 ; przerwa: 1200 -1300
wt-pt 830 -1430 ; przerwa: 1000 -1100

 

Konta bankowe:

 

Nr rachunku bieżącego dochodów Sądu Okręgowego w Płocku
NBP o/o Warszawa

(opłaty, koszty, grzywny, wpisy)

52 1010 1010 0010 5222 3100 0000

 

Nr rachunku bieżącego dochodów  dla przelewów z zagranicy

PL52 1010 1010 0010 5222 3100 0000 SWIFT NBPLPLPW

 

Nr rachunku Sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Płocku
(zaliczki)
BGK I Oddz. w Warszawie
90 1130 1017 0020 1198 3620 0001

 

Nr rachunku Sum na zlecenia dla przelewów z zagranicy

PL90 1130 1017 0020 1198 3620 0001 SWIFT GOSKPLPW

 

Nr rachunku Sum Depozytowych Sądu Okręgowego w Płocku
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe,wadia)
BGK I Oddz. w Warszawie

 

waluta PLN

45 1130 1017 0021 1002 0090 0004

 

(IBAN) PL45 1130 1017 0021 1002 0090 0004 SWIFT GOSKPLPW

 

waluta EUR
(IBAN) PL02 1130 1017 0021 1002 0090 0002 SWIFT GOSKPLPW

 

waluta USD
(IBAN) PL18 1130 1017 0021 1002 0090 0005 SWIFT GOSKPLPW

 

waluta CHF
(IBAN) PL29 1130 1017 0021 1002 0090 0001 SWIFT GOSKPLPW

 

waluta GBP
(IBAN) PL72 1130 1017 0021 1002 0090 0003 SWIFT GOSKPLPW

Galerie