Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biegli sądowi

 

Ustanowienie biegłego.

Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)

 

Lista biegłych sądowych prowadzona przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku jest dostępna w sekretariatach wydziałów orzeczniczych Sądu Okręgowego w Płocku oraz w sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ukończyła 25 lat życia,
3. posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
2. Życiorys,

3. Kwestionariusz osobowy, pdf...
4. Odpis dyplomu, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie ogólne oraz kierunkowe, związane z dziedziną ustanowienia,
5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
6. Opinia zakładu pracy wraz ze zgodą na wykonywanie funkcji biegłego sądowego,
7. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni z praw cywilnych i obywatelskich, pdf...

9. Oświadczenie, czy jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie karne, pdf...

10. Oświadczenie, czy ubiegał się już o funkcję biegłego sądowego oraz czy ją pełni (bądź pełnił) przy innym sądzie okręgowym, pdf...

11. Oświadczenie, czy był już powołany do wydania opinii w charakterze biegłego ad hoc, pdf...
12. Opłata skarbowa w wysokości  10 zł, przewidziana  w pkt  53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j.: Dz. U. z 2015r. poz. 783, ze zm.).

 

Opłatę skarbową  należy uiścić na konto lub w kasie Urzędu Miasta w Płocku.
Urząd Miasta Płocka - 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1
Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
od poniedziałku do środy w godz. 7.30 - 15.30
czwartek w godz. 8.30 - 17.30
piątek w godz. 8.30 - 15.30
Konto Urzędu Miasta Płocka
Oddział Podatków i Opłat
Bank PKO BP SA II Oddział w Płocku
nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

 

Biegłym tłumaczem języka migowego może być osoba która ukończyła 21 lat życia ora posiada „Certyfikat drugi - T2"- tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego" lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Biegli w przedmiocie uzależnień od alkoholu:

Wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (w odniesieniu do psychologów oraz specjalistów psychoterapii uzależnień) lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii- w odniesieniu do lekarzy psychiatrów.

Poza wnioskiem i pisemną zgodą należy dołączyć dokumenty jak w przypadku ustanowienia biegłego sądowego wskazane powyżej.

 

Sąd Okręgowy w Płocku informuje, że Pan Paweł Surowców prawomocną decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 30 czerwca 2009 roku został zwolniony z funkcji biegłego sądowego z zakresu informatyki.

 

--------------------------------------------------------------

 

9 lutego 2018r.

Wykaz z listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Płocku.

pdf

Wykaz z listy biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Płocku wydających opinię tylko w sprawach z zakresu prawa pracy.

pdf

Drukuj informację

24 sierpnia 2017r.

Warunki ubezpieczenia OC biegłego sądowego.

pdf

26 maja 2017r.

Szkolenie dla biegłych sądowych.

pdf

22 lutego 2017r.

Zaproszenie dla biegłych sądowych do udziału w III Kongresie Nauk Sądowych.

pdf

17 lutego 2017r.

Informacja Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

pdf

20 stycznia 2017r.

Szkolenie dla psychologów biegłych sądowych.

pdf

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |